Category Archives: Phong Thủy

You can add some category description here.

Dương Tiên Công (Dương Quân Tùng) – Đại Tổ Sư Phong Thủy

Dương Tiên Công (Dương Quân Tùng) - Đại Tổ Sư Phong Thủy

Dương Quân Tùng(楊筠松) hay còn được gọi là Dương Công, Dương Cứu Bần (thầy Dương cứu người nghèo). Ông tên là Ích, tự là Thúc Mậu, hiệu là Quân Tùng, sinh năm 834 – mất năm 906 vào thời nhà Đường. Ông sinh ra ở vùng Đậu Châu, ngày nay thuộc tỉnh Quảng Đông, là người […]

Quách Phác – Người đặt nền móng Khoa Phong Thủy với “Táng Thư”

Quách Phác – Người đặt nền móng Khoa Phong Thủy với "Táng Thư"

Quách Phác 郭璞 (276 – 324), thầy phong thuỷ gây dựng nền móng kiến thức phong thuỳ đầu tiên theo KHÍ nghĩa. Lần đầu tiên trong lịch sử phát triển ngành Phong Thủy có 1 thầy phong thuỷ định nghĩa rõ ràng về Khí như sau: Khí gặp gió thì tán, gặp thủy thì tụ, […]

Nghịch lý của nghề Đá Quý – Phong Thủy

Trong nhiều năm trực tiếp với cả 2 nghề này, tôi thấy có nhiều điều cực kỳ trớ trêu. Một trong những điều đó là: 1. Nghịch lý 1: lựa Rau gắp Thịt Trưng biển làm Thầy Phong Thủy, nhưng thực ra là Kinh doanh Đồ Phong Thủy. Đúc kết lại, tôi thấy tất cả […]

Tin thì đúng mà không tin thì… vẫn thế

Tình cờ, tôi thấy có bạn nói về Phong Thủy hay Tâm Linh hay Tiên Tri gì gì đó đại ý rằng: tin thì nó là đúng mà không tin là không đúng. – Viết xong câu này, tôi trộm nghĩ: thế mua Đồ Phong Thủy làm gì nhỉ? Làm cục than củi đút túi […]

Phong Thủy là gì? Cái gì thì có Phong Thủy hay cái gì cũng có Phong Thủy

Phong Thủy là gì? thì trên mạng nói nhiều quá rồi. Nào thì Phong là gió, Thủy là nước… abc… def… nếu các bạn chưa tìm hiểu bao giờ thì nên tìm hiểu qua một chút trên mạng trước khi bài này nhé. Phong Thủy là gì? Trong bài viết này, tôi sẽ định nghĩa […]