Category Archives: Tôn giáo – Tín ngưỡng

You can add some category description here.

Tin thì đúng mà không tin thì… vẫn thế

Tình cờ, tôi thấy có bạn nói về Phong Thủy hay Tâm Linh hay Tiên Tri gì gì đó đại ý rằng: tin thì nó là đúng mà không tin là không đúng. – Viết xong câu này, tôi trộm nghĩ: thế mua Đồ Phong Thủy làm gì nhỉ? Làm cục than củi đút túi […]