Tag Archives: Nghiệp

Làm Thầy nên mắc Nghiệp hay có Nghiệp mới phải làm Thầy

Đời trước, các Cụ vẫn có câu: “Nghiệp làm Thầy”. Vây nghiệp làm Thầy là gì? Là làm Thầy nên dễ mắc Nghiệp hay có Nghiệp mới phải làm Thầy. Theo tôi, đầu tiên là nó dùng để ám chỉ sự vất vả, khổ sở của nghề làm Thầy Huyền Môn (bói, cúng, phong thuỷ…) […]