Tag Archives: Phong Thủy

Làm Thầy nên mắc Nghiệp hay có Nghiệp mới phải làm Thầy

Đời trước, các Cụ vẫn có câu: “Nghiệp làm Thầy”. Vây nghiệp làm Thầy là gì? Là làm Thầy nên dễ mắc Nghiệp hay có Nghiệp mới phải làm Thầy. Theo tôi, đầu tiên là nó dùng để ám chỉ sự vất vả, khổ sở của nghề làm Thầy Huyền Môn (bói, cúng, phong thuỷ…) […]

Sinh – Khắc – Chế – Hóa Âm Dương Ngũ Hành

Ngày nay, nhiều người nói về Phong Thủy. Lấy Sinh làm trọng mà cho rằng Khắc là xấu. Thực tế hoàn toàn không phải. Mối quan hệ của Ngũ Hành, vạn vật trong cuộc sống không chỉ nằm ở Sinh – Khắc, mà còn là Chế – Hóa. Sinh – Khắc – Chế – Hóa […]