Tag Archives: Đá Phong Thủy

Đá Phong Thủy – Bao kiểm định

Các bạn đi mua Đá Quý hay Đá Phong Thủy nói chung chắc đã quá quen với cụm từ này. Không kiểm định không sao, kiểm định xong còn hoang mang hơn vì không biết có nên tin vào Đơn vị kiểm định không nữa (các bạn có quyền đặt câu hỏi đó mà). Trong […]