Phong Thủy là gì? Cái gì thì có Phong Thủy hay cái gì cũng có Phong Thủy

Phong Thủy là gì? thì trên mạng nói nhiều quá rồi. Nào thì Phong là gió, Thủy là nước… abc… def… nếu các bạn chưa tìm hiểu bao giờ thì nên tìm hiểu qua một chút trên mạng trước khi bài này nhé.

Phong Thủy là gì?

Trong bài viết này, tôi sẽ định nghĩa lại một vài thứ ở trong từ Phong Thủy dưới góc nhìn khác, có thể gọi là định nghĩa lại với người đang hiểu sai, có thể gọi là tóm lược lại với người đang hiểu lờ mờ, và chả có ý nghĩa gì với người cho là mình hiểu rồi.

“Trước hết, nghĩa đầu tiên, gốc gác và theo tôi là cô đọng về từ Phong Thủy là để nói về bộ môn nghiên cứu về Không gianThời gian áp dụng trên đối tượng là Nhà cửa, mồ mả… phục vụ đời sống con Ngườitôi nói.

Trong định nghĩa đó, các bạn sẽ thấy các đối tượng bao gồm: không gian (phương hướng, vị trí, cảnh quan, đất, nước, gió…), thời gian, nhà cửa, mồ mả và con người. Trong các đối tượng đó, nói ra thì dài dòng văn tự nhưng tất cả đều chỉ là 3 yếu tố ThiênĐịaNhân, chính là 3 thứ được bôi đâm ở trên:

  • Thiên: thời gian
  • Địa: không gian
  • Nhân: con Người. Phong Thủy nghiên cứu áp dụng trên nhà cửa chung quy lại cũng để phục vụ con người.

Con người, sống trong Trời đất – Vũ trụ chịu ảnh hưởng của môi trường sống, không khí, gió lửa, đất nước, bão lũ thiên tai… giàu, sang, thọ, yểu chung quy lại đều chịu ảnh hưởng bởi Thiên và Địa.

Nhưng ngày nay, Phong Thủy là danh từ thời thượng, bất cứ cái gì gắn thêm chữ Phong Thủy đều nghe nó có giá trị hơn như: đồ phong thủy, sim phong thủy, xe phong thủy… Xét về mặt nhu cầu và giá trị thật sự, thì tất cả những điều đó đều có giá trị nhất định trong việc tác động lên đời sống con người, nhưng – việc gắn cho nó chữ Phong Thủy là không đúng.

Phong nào? Thủy nào? Thiên – Địa – Nhân nào ở trong những thứ trên? Chính vì sự hiểu sai đó mà ngày nay nhiều người dùng Đồ Phong Thủy nhưng chẳng mấy người có tác dụng.

“Phong Thủy + xxx”?

Tôi là người khá khó tính, vậy nên tôi cực kỳ thấy đau mắt cho cái cụm từ “Phong Thủy + xxx” mà ngày nay các cửa hàng bán Đồ Phong Thủy, Đá Phong Thủy hay dùng. Nếu bạn vẫn còn nhớ về Ngữ pháp Tiếng Việt ngày học cấp 1, cộng với việc bạn hiểu phạm trù, đối tượng của bộ môn Phong Thủy như tôi đã giải thích ở trên thì bạn sẽ thấy vì sao tôi thấy đau mắt.

Không ai lại đi dùng danh từ [Phong Thủy] + [tên riêng] để cho ra đời tên 1 ngành (hay bất cứ cái gì) gọi là Phong Thủy được. Nó vừa không đúng (về mặt ngữ/nghĩa), nó vừa chung chung (nếu bạn thật sự hiểu 2 từ Phong Thủy như tôi đã giải nói ở trên). Nếu dùng đúng, phải là:

– Cửa hàng bán Đồ Phong Thủy: thay vì gọi tên là [Phong Thủy + ABC] thì gọi đúng phải là [Đồ] + [Phong Thủy] + [tên riêng ABC] -> cửa hàng bán đồ Phong Thủy ABC…

– Cửa hàng bán Đá Phong Thủy: [Đá] + [Phong Thủy] + [tên riêng ABC], [Trang Sức Đá Phong Thủy] + [tên riêng]… -> cửa hàng bán Đá Phong Thủy ABC…

– Người làm nghề tư vấn Phong Thủy: Phong Thủy Sư + [tên riêng ABC], Phong Thủy Gia/Lều + [tên riêng ABC] hoặc [tên riêng ABC] + Phong Thủy -> Thầy Phong Thủy ABC…

Nếu việc gán chữ Phong Thủy cho một số ngành là không đúng. Vậy gọi Đúng phải là gì?

Cái này, nếu bạn trả lời được thì bạn sẽ biết cách dùng những thứ đó cho “Đúng Phong Thủy”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *